Transport gratuit pentru comenzi de peste 200 RON

Termenii și condițiile campaniei “Încântați de cunoștință. Și tu vei fi. - Ofertă Abonare”

Perioada campaniei: 24.11.2022, ora 08:00 – 31.01.2024, ora 08:00

1. Definiții

Campanie promoțională: acțiunile organizate de Zash Product S.R.L. (Beans & Dots) pe www.beansanddots.ro, ce au ca scop stimularea vânzărilor în perioada Campaniei, 24.11.2022, ora 08 :00 – 31.01.2024, ora 08:00;

Beneficii: campanie promoțională sub formă de coduri de reducere prin care Participanții la Campanie pot achiziționa produsele Beans & Dots de pe www.beansanddots.ro la un preț mai mic;

Participant la campanie: doar persoanele fizice, cu vârsta de minim 18 (optsprezece) ani împliniți până la data aplicării în Campanie, cu domiciliul sau rezidență legală în România, care acceptă Termenii și Condițiile prezentului document;

Client: participantul la Campanie, care întrunește condițiile de participare la Campanie și folosește cel puțin un cod de reducere Beans & Dots oferit în perioada Campaniei, între 24.11.2022, ora 08:00 – 31.01.2024, ora 08:00;

Produse participante: sunt produsele tip cafea sau ceai marca Beans & Dots sau comercializate de către Organizatorul Campaniei și care pot fi achiziționate în mod direct pe www.beansanddots.ro, produsele participante având în dreptul lor activ butonul «Adaugă în coș». Fac excepție de la reducere prin cod de reducere primit la abonare, toate produsele care nu sunt tip cafea sau ceai (de exemplu și fără a se limita la: biletele pentru cine sau brunch-uri organizate de Beans & Dots, aparate electronice, alte produse selectate de organizator).

2. Valoarea și valabilitatea codurilor de reducere

Codurile de reducere de tip voucher Beans & Dots din Campanie sunt unice, formate dintr-o serie de 6 cifre aleatorii și oferă o reducere de 15% din prețul afișat, pentru o comandă plasată pe website-ul www.beansanddots.ro. Valabilitate: 1 an de la data primirii codului de reducere pe e-mailul cu care s-a făcut abonarea la newsletter.

3. Produse disponibile pentru achiziționarea cu coduri de reducere Beans & Dots:

3.1 Codurile de reducere Beans & Dots descrise mai sus la secțiunea 3, pot fi utilizate doar pe perioada Campaniei descrisă la secțiunea 1, pentru a achiziționa Produse marca Beans & Dots participante în campanie (așa cum sunt descrise la secțiunea 1. Definiții), comercializate exclusiv pe website-ul www.beansanddots.ro, care au butonul de «Adaugă în coș» activ.
3.2 Produsele Participante sunt disponibile în limita stocului existent și disponibil.

4. Primirea și utilizarea codurilor de reducere Beans & Dots

4.1 Codurile de reducere sunt accesibile pe adresa de e-mail cu care participantul s-a înregistrat/abonat în Campanie, în maximum 48h de la înregistrare și doar în perioada campaniei, după cum urmează: Codul de reducere de tip ”XXXXXX” oferă o reducere de 15% la coșul de cumpărături pentru următoarea comandă pe www.beansanddots.ro și are ca perioadă de utilizare: 24.11.2022, ora 08:00 – 31.01.2024, ora 08:00.
4.2 Codurile de reducere se trimit doar participanților noi la Campanie, astfel un participant poate primi un singur cod de reducere pentru adresa de email cu care s-a înscris/abonat.
4.3 Codurile de reducere nu sunt transmisibile.
4.4 Codurile de reducere nu se cumulează cu alte coduri de reducere, astfel că, un Client poate folosi un singur cod de reducere la o comandă. Folosirea mai multor coduri de tip voucher la o achiziție nu este posibilă.
4.5 Reducerea oferită de codurile de reducere se cumulează cu reducerile de preț deja existente pe www.beansanddots.ro.
4.6 Reducerea oferită de codurile de reducere nu se cumulează cu promoțiile de tip bundle «Pachet special – Economisește cumpărându-le împreună».
4.7 Pentru a beneficia de reducere, Clienții trebuie să:

  1. Adauge în coșul de cumpărături produsele dorite
  2. Adauge codul de reducere în câmpul „Ai un cupon? Click aici pentru a introduce codul”, să introducă codul primit pe e-mail, apoi să dea click pe „Aplică cuponul” pentru a aplica reducerea
  3. Să finalizeze comanda.

 

5. Diverse

5.1 În afara cazurilor specificate în acești Termeni și Condiții, produsele achiziționate cu ajutorul codurilor de reducere Beans & Dots vor respecta Condițiile generale ale site-ului www.beansanddots.ro
5.2 Prin folosirea oricărui cod de reducere în perioada 24.11.2022, ora 08:00 – 31.01.2024, ora 08:00, Clienții participă la Campanie, astfel prezumă cunoașterea acestor Termeni și Condiții și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului document.
5.3 Participanții la Campanie nu au posibilitatea să primească contravaloarea în bani a codurilor de reducere și nici dreptul de a cere schimbarea acestora, în niciun fel.
5.3 Beans & Dots interzice în mod expres oferirea codurilor de reducere Beans&Dots în scopuri comerciale de către Clienți sau de o terță parte, în special în cadrul licitațiilor pe internet sau prin alte platforme web.
5.4 Această ofertă este valabilă până la retragerea sa de pe piață. Clientul declară că înțelege termenii prezentului Acord și a acceptat acești termeni.
5.5 Beans & Dots își rezervă dreptul de a modifica oricând acești Termeni și condiții, fără anunț prealabil. Beans & Dots va informa toți Clienții despre aceste modificări pe site-ul său web (www.beansanddots.ro).
5.6 Zash Product S.R.L (Beans & Dots) nu va putea fi ținut responsabil de apariția niciuneia dintre următoarele situații care poate duce la neacordarea codurilor de reducere:

 • Pentru participanții care utilizează codurile de reducere cu nerespectarea prevederilor acestor Termeni și Condiții
 • Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website, generate de defecțiuni tehnice independente de voința Beans & Dots, respectiv pierderi, întârzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului
 • Imposibilitatea de a accesa pagina web www.beansanddots.ro din motive independente de Beans & Dots
 • Imposibilitatea de a achiziționa produsele rămase fără stoc de pe site-ul www.beansanddots.ro, în perioada Campaniei
 • Zash Product S.R.L (Beans & Dots) nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către participanți în legătură cu codurile de reducere folosite, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere
 • Zash Product S.R.L (Beans & Dots) este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de fraudă sau de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum și în cazul oricărui abuz sau orcărei alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Beans&Dots
 • Zash Product S.R.L (Beans & Dots) își rezervă dreptul de a anula/nu lua în considerare orice comandă în cazul de fraudă sau tentativă de fraudă și nerespectare a acestor Termeni și Condiții, fără notificarea în prealabil a Clientului, ca urmare a nerespectării condițiilor de participare/înscriere stabilite de Beans&Dots pentru respectivele acțiuni/campanii.
 • Zash Product S.R.L (Beans & Dots) își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei/acțiunii promoționale, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin acțiuni sau inacțiuni cu caracter sau potențial fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / câștiguri acordate prin intermediul paginii web prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decât cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informațiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi dăunătoare sau care au ca efect acțiuni sau inacțiuni dăunătoare, modificarea codului sursă al paginii, precum și orice alte tipuri de acțiuni sau inacțiuni cu caracter fraudulos sau care implică falsuri informatice, deținere de instrumente în vederea de falsificări de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integrității informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfășurarea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau dacă aceștia au un comportament care prejudiciază interesele Beans & Dots sau corecta desfășurare a campaniei. Dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au facilitat câștigarea de foloase necuvenite, Beans & Dots are dreptul de a cere urmărirea de către organele competente și/sau în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
 • Zash Product S.R.L (Beans & Dots) nu își asumă responsabilitatea:(i) pentru folosirea incompletă, inexactă sau incorectă a codului de reducere, precum și pentru folosirea codului de reducere efectuată după expirarea perioadei de utilizare codului de reducere, stabilit în Campanie.

5.7 Acești Termeni și Condiții vor fi redactați și puși în aplicare respectând în toate privințele legislația României. Disputele apărute pe baza prezentului contract vor fi rezolvate în prima fază prin discuții între părțile contractante.

Anexă 1

Informații cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

Zash Product S.R.L (Beans & Dots) se obligă să respecte prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGDP”), aplicabil începând cu 25 mai 2018. Datele personale ale participanților sunt prelucrate de Zash Product S.R.L. în calitate de operator de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile și pentru scopurile prezentate în cele ce urmează:

I. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei:
În scopul organizării Campaniei, participării persoanelor vizate interesate de această Campanie, validării înscrierilor la Campanie, vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume și/sau prenume participant;
 • Adresa de email;

II. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate (scopul procesării), astfel:

 • În scopul organizării și desfășurării Campaniei; pentru înscrierea în Campanie și primirea codului generat automat. Aceste date se păstrează în baza de date timp de 2 ani de la data înscrierii. Un participant nu mai poate primi un al doilea cod folosind aceeași adresă de e-mail, chiar dacă între timp s-a dezabonat de la newsletter.
 • Post-campanie, pentru comunicarea prin intermediul newsletterului utilizând platforma de e-mail marketing MailChimp, a mesajelor de marketing, precum: campanii și promoții viitoare, informații despre produse și evenimente organizate de Beans & Dots, alte mesaje comerciale. Fiecare e-mail primit de abonat va include posibilitatea retragerii consimțământului acordat anterior, prin butonul “Dezabonare”.

III. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de:

 • consimțământul participanților la Campanie, prin înscrierea în Campanie (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);
 • îndeplinirea obligațiilor legale ce revine Zash Product S.R.L (Beans & Dots), conform prevederilor legislației financiar-contabile, fiscale (art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR);
 • interesul legitim al Zash Product S.R.L (Beans & Dots) pentru organizarea și desfășurarea Campaniei și soluționarea contestațiilor legate de desfășurarea Campaniei (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR).

IV. Destinatarii datelor prelucrate:
Zash Product S.R.L (Beans & Dots) poate dezvălui datele cu caracter personal ale participanților către:

 • partenerii Zash Product S.R.L (Beans & Dots) acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite. Această dezvăluire are loc numai în măsura necesară și cu instrucțiuni clare. Datele nu pot fi folosite de către aceste persoane pentru niciun alt scop (în special pentru scopuri proprii de marketing);
 • platforma de e-mail marketing MailChimp, unde se creează listele de abonați (acces Beans&Dots pe bază de cont cu utilizator și parolă);
 • furnizori de servicii de curierat (în scopul transmiterii produselor comandate);
 • În afara celor de mai sus, datele personale ale participanților pot fi dezvăluite autorităților publice sau instanțelor de judecată, dacă acest lucru este cerut de lege. Datele participanților nu sunt folosite pentru a lua decizii automate. Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participanților către State sau Organizații care nu aparțin Spațiului Economic European (SEE).

V. Durata prelucrării:
În scopul organizării și desfășurării Campaniei, precum și pentru înscrierea în Campanie și primirea codului generat automat, aceste date se păstrează în baza de date timp de 2 ani de la data înscrierii. Un participant nu mai poate primi un al doilea cod folosind aceeași adresă de e-mail, chiar dacă între timp s-a dezabonat de la newsletter.
Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate în baza de date a abonaților la newsletter pe perioada pe care aceștia decid să rămână abonați. Dacă se solicită dezabonarea prin butonul “Dezabonare”, aceasta se va realiza automat și imediat solicitării; în cazul în care Dezabonarea se solicită pe alt canal (de exemplu și fără a limita la: e-mail, telefon, chat Facebook sau Instagram), atunci ștergerea din baza de date se va face manual, în următoarea zi lucrătoare după solicitarea clientului.

VI. Participanții la campania promoțională au anumite drepturi în legătură cu prelucrarea datelor personale:

 1. dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restricționarea prelucrării;
 6. dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
 7. dreptul la portabilitatea datelor;
 8. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal, participanții pot trimite un e-mail către adresa hello@beansanddots.ro.
Se actualizează
 • Nu ai niciun produs în coș.
Alătură-te listei de așteptare Te vom informa când produsul ajunge în stoc. Te rugăm completează adresa de e-mail.